• KBC TFI: Pozytywne nastroje na europejskich giełdach (1 grudnia 2014)2014-12-01

  Rynek akcji: Za nami kolejny bardzo dobry tydzień dla giełd dojrzałych krajów.  W Europie szczególne nadzieje budzi perspektywa rozszerzenia luzowania ilościowego przez ECB na obligację rządowe. Dynamika kredytów w Strefie Euro wciąż pozostaje ujemna, aczkolwiek zbliża się do zera. Jest to pokłosiem kryzysu zadłużeniowego z 2011 roku, kiedy inwestorzy obawiali się o trwałość Strefy Euro. Banki mają obecnie dostęp do finansowania zewnętrznego po rekordowo niskich kosztach, jednakże nadal nie pompują pieniądza w tradycyjną gospodarkę. Dotychczasowe działania ECB nie były w stanie tego zmienić. Z tego też powodu inwestorzy z nadzieją oczekują poszerzenia luzowania ilościowego na europejskie obligacje rządowe. Obniżyłoby to ich rentowność, co mogłoby zniechęcić instytucje finansowe do lokowania w nich środków, a skłonić do udzielania pożyczek. Zwiększyłaby się też ilość pieniądza w obiegu, co zapobiegłoby groźbie deflacji (sprawdź wyniki funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych).

  Rynek obligacji: W centrum uwagi mijającego tygodnia były silne spadki cen ropy naftowej. W czwartek 12 krajów zrzeszonych w OPEC podjęło w Wiedniu decyzję o utrzymaniu produkcji surowca na dotychczasowym poziomie, czyli około 30 mln baryłek dziennie. Rynek oczekiwał decyzji ograniczającej produkcję. Brak działań w tym kierunku sprawił, że cena ropy zjechała do poziomu poniżej 70 dolarów za baryłkę. Zważywszy, że cena ropy w ciągu ostatnich 5 miesięcy spadła o ponad 35%, będzie to miało niebagatelny wpływ na światową gospodarkę i globalną inflację. W reakcji na dynamiczne spadki cen ropy naftowej inwestorzy na rynkach światowych kupowali obligacje. Papiery europejskie, w większości ustanowiły nowe, rekordowe minima rentowności. Również polskie dziesięciolatki handlowane były na rekordowo niskich poziomach, w okolicach 2,38%. Z perspektywy czasu jest to bardzo niski poziom, który może zachęcać do realizacji zysków. Jednak z uwagi na relatywnie niską cenę polskich papierów skarbowych w stosunku do obligacji europejskich, bardzo dobrą sytuację fiskalną Polski oraz prawdopodobne dalsze działania Europejskiego Banku Centralnego, bardzo możliwa jest kontynuacja zakupów przez inwestorów. Istotnym zagrożeniem pozostaje zmiana korzystnych trendów obligacji na rynkach europejskich (sprawdź wyniki funduszy dłużnych europejskich).

  Rynek pieniężny: Dane dotyczące PKB potwierdziły, że wzrost gospodarczy w Polsce opiera się na mocnych fundamentach wewnętrznych. Wstępne szacunki na poziomie 3,3% r/r za III kwartał 2014 roku potwierdziły się. Za dobry wynik odpowiedzialny był dynamiczny wzrost inwestycji oraz konsumpcja prywatna. Dobra struktura polskiego PKB będzie mocnym argumentem dla członków Rady Polityki Pieniężnej przeciwnych dalszym obniżkom stopy procentowej. Trudno jednak wyrokować jaka będzie ostateczna decyzja Rady. Aktualnie jeden głos przechyla szalę za decyzją na tak lub nie. W naszej ocenie większy wpływ na najbliższe decyzje RPP mogą mieć nie odczyty inflacji, ale dane o PKB. Jednak głównym celem Narodowego Banku Polskiego jest inflacja, która pozostaje w strefie deflacyjnej i zanosi się, że przez kolejne miesiące w niej pozostanie. Istnieje zatem jeszcze przestrzeń do obniżek stóp procentowych, a Rada tak długo, jak nie koliduje to z osiągnięciem celu inflacyjnego, powinna wspierać wzrost gospodarczy.

  Jakub Bentke, Artur Ratyński, zarządzający funduszami KBC TFI

  Tagi: KBC TFI