• Kolejny fundusz parasolowy w Pioneer Pekao TFI2014-05-27

   Pierwsze polskie towarzystwo funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI zamierza przekształcić wybrane fundusze inwestycyjne w subfundusze wchodzące w skład parasola o nazwie Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty.    W jego skład wejdzie 5 funduszy:

  Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO
  Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO
  Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO
  Pioneer Akcji Europejskich FIO
  Pioneer Akcji Amerykańskich FIO
   
  W funduszach tych zgromadzonych było na koniec kwietnia blisko 2,5 mld zł. Największą popularnością wśród inwestorów cieszy się Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO, który zgromadził 1,34 mld zł.
   
  Forma funduszu parasolowego pozwala na swobodne przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami przy jednoczesnym odroczeniu podatku od zysków kapitałowych. Podatek należy zapłacić dopiero po upłynnieniu inwestycji, czyli wycofaniu środków z parasola. Z tego też powodu największymi zwolennikami tej formy inwestycji są osoby, które zarządzają aktywnie i stosunkowo często zmieniają fundusze.
   
  Będzie to już 4 fundusz parasolowy w ofercie Pioneer Pekao TFI. Dotychczasowe funkcjonujące tego typu rozwiązania to: Pioneer FIO (11 subfunduszy), Pioneer Funduszy Globalnych SFIO (10 subfunduszy) oraz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO (10 subfunduszy).

  Tagi: Pioneer TFI, fundusz parasolowy