• Niemcy: Zarządzający aktywami w coraz większym stopniu zainteresowani emerging markets2015-02-17

    Ponad 90% respondentów corocznej ankiety badającej trendy inwestycyjnej europejskiej agencji ratingowej Feri,    która objęła prawie 70 zarządzających aktywami w Niemczech wyraża opinie, że akcje będą "dobrą" lub "bardzo dobrą" inwestycją w 2015 roku. Podobnie do wyników  badań Feri w ostatnich latach,  ponad połowa respondentów miała podobnie pozytywne nastawienie do rynku obligacji. Natomiast nastroje zarządzających aktywami  w stosunku do nieruchomości uległy pogorszeniu, ponieważ "tylko" 75% respondentów widzi dobre możliwości zyskownych transakcji na tym rynku, w porównaniu z aż ponad 90% w roku ubiegłym. Respondenci ankiety Feri wskazali również na rosnący potencjał rynków wschodzących - zarówno jeśli chodzi o akcje, jak i o instrumenty o stałym dochodzie.  Optymizm inwestorów instytucjonalnych w stosunku do obligacji rynków wschodzących wzrósł aż o 50% rok do roku, podczas gdy odsetek mających pozytywne opinie o rynkach akcji na rynkach wschodzących i i Azji  z wyłączeniem Japonii akcji wzrósł odpowiednio o 16% i 18%. Uczestnicy ankiety okazali się być bardziej ostrożni w stosunku do niemieckich akcji i obligacji amerykańskich, natomiast pozostają pesymistyczni w stosunku do obligacji europejskich.
    Christian Michel, który kieruje zespołem funduszy w Feri EuroRating, powiedział niedawno, że rozszerzenie spreadów w peryferyjnych krajach Europy nie będzie motorem wysokich zysków z powodu "trwających niepewności". Powiedział, że oczekiwania wyrażone w ankiecie Feri, przeprowadzonej jesienią 2014  pozostaje bez zmian, nawet po uwzględnieniu niedawnego ogłoszenia programu łagodzenia ilościowego przez EBC.
     

    Źródło: Globalny Przegląd Emerytalny