• I filar w ZUS

  Obowiązkowo opłacają składkę Przede wszystkim:
  1. Pracownicy,
  2. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,
  3. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  4. Inne przypadki: www.zus.pl/default.asp?p=3&id=113
  Wysokość składki 12,22% wynagrodzenia brutto
  Maksymalna roczna podstawa naliczenia składek 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
  Minimalna miesięczna podstawa naliczenia składek Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (a także w kilku innych przypadkach: www.zus.pl/default.asp?p=3&id=35) opłacają składkę od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
  Uzyskanie uprawnień do wypłaty 60 lat – kobiety, 65 lat - mężczyźni
  Sposób wypłaty Świadczenie dożywotnie
  Sposób wyliczenia wysokości świadczenia Emerytura o zdefiniowanym świadczeniu: zależna od suma składek wniesionych na konto, powiększonych o stopę waloryzacji, podzielona przez dalsze trwanie życia dla osób w wieku, w którym przechodzi się na emeryturę (średnie dla mężczyzn i kobiet) wyrażone w miesiącach
  Stopa waloryzacji składek Określona wzrostem przypisu składek na ubezpieczenia emerytalne w danym roku. Gdy wzrost przypisu składek jest niższy od inflacji – stopa waloryzacji równa jest stopie inflacji.
  Stopa waloryzacji świadczenia Określona stopą inflacji w poprzednim roku kalendarzowym, powiększona o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – negocjowanego w w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
  Model podatkowy EET – składki nie są opodatkowywane podatkiem PIT, kwota waloryzacji nie jest opodatkowywana podatkiem Belki, wypłata świadczenia opodatkowana podatkiem PIT
  Dziedziczenie Brak. Składki osoby, która zmarła w okresie opłacania składek zasilają Fundusz Rezerwy Demograficznej