• Podstawowe zasady

  Obowiązkowo opłacają składkę Przede wszystkim:
  1. Pracownicy,
  2. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,
  3. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  4. Inne przypadki: www.zus.pl/default.asp?p=3&id=113
  Wysokość składek 19,52% wynagrodzenia brutto
  Maksymalna roczna podstawa naliczenia składek 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
  Minimalna miesięczna podstawa naliczenia składek Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (a także w kilku innych przypadkach: www.zus.pl/default.asp?p=3&id=35) opłacają składkę od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
  Uzyskanie uprawnień do wypłaty 60 lat – kobiety, 65 lat - mężczyźni
  Sposób wypłaty Świadczenie dożywotnie (w przypadku II filara – brak przepisów)
  Sposób wyliczenia wysokości świadczenia Emerytura o zdefiniowanym świadczeniu: zależna od suma składek wniesionych do systemu, powiększonych o stopę waloryzacji - w I i II filarze w ZUS, oraz o zyski z inwestowania w OFE, podzielona przez dalsze trwanie życia dla osób w wieku, w którym przechodzi się na emeryturę (średnie dla mężczyzn i kobiet) wyrażone w miesiącach; w przypadku II filara brak odpowiednich przepisów
  Uzyskanie uprawnień do minimalnej emerytury 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. W sytuacji gdy emerytura obliczona według formuły zdefiniowanej składki (z I i II filara) okaże się niższa od emerytury minimalnej – dopłata do emerytury minimalnej finansowana z budżetu państwa.
  Model podatkowy EET – składki nie są opodatkowywane podatkiem PIT, zyski z inwestowania (kwota waloryzacji) nie jest opodatkowywana podatkiem Belki, wypłata świadczenia opodatkowana podatkiem PIT