• II filar w ZUS

  Obowiązkowo opłacają składkę Przede wszystkim:
  1. Pracownicy,
  2. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,
  3. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  4. Inne przypadki: www.zus.pl/default.asp?p=3&id=113
  Wysokość składki 0% - do kwietnia 2011, 5% - od maja 2011do końca 2012, 4,5% - 2013, 4,2% - 2014, 4% - 2015-2016, 3,8% - od stycznia 2017
  Maksymalna roczna podstawa naliczenia składek 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
  Minimalna miesięczna podstawa naliczenia składek Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (a także w kilku innych przypadkach: www.zus.pl/default.asp?p=3&id=35) opłacają składkę od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
  Uzyskanie uprawnień do wypłaty 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni
  Sposób wypłaty Emerytura okresowa – wypłacana między 60 a 65 r. życia
  Emerytura dożywotnia – wypłacana od 65 roku życia
  Sposób wyliczenia wysokości świadczenia Emerytura o zdefiniowanym świadczeniu: zależna od suma składek wniesionych na konto, powiększonych o stopę waloryzacji, podzielona przez dalsze trwanie życia dla osób w wieku, w którym przechodzi się na emeryturę (średnie dla mężczyzn i kobiet) wyrażone w miesiącach
  Stopa waloryzacji składek Średnioroczny nominalny wzrost PKB za okres ostatnich 5 lat poprzedzających waloryzację. W przypadku gdy wzrost PKB jest ujemny waloryzacja na poziomie 0% – w wartościach nominalnych
  Stopa waloryzacji świadczenia Brak przepisów
  Model podatkowy EET – składki nie są opodatkowywane podatkiem PIT, kwota waloryzacji nie jest opodatkowywana podatkiem Belki, wypłata świadczenia opodatkowana podatkiem PIT
  Dziedziczenie 50% środków zasila subkonto ZUS w II filarze współmałżonka, 50% spadkobiercom lub osobom uposażonym wypłacane w gotówce (także w okresie wypłacania emerytury okresowej). W przypadku emerytury dożywotniej, gdy zgon emeryta następuje w okresie pierwszych 3 lat, osobom uposażonym wypłacane jest jednorazowe świadczenie pieniężne jako 'wypłata gwarantowana'