• IKZE/IKE wybierz świadomie

    Czy w ubiegłym roku uzyskałeś dochód (np. w formie umowy o pracę bądź prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą), od którego odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia emerytalne (na I i II filar)?
    Tak
    Nie