• Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych2012-04-10

    Działając w imieniu Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres 31 marca 2009 roku do 30 marca 2012 roku wyniosła 31,628%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 15,814%. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu.

    więcej »
  • Jakie zmiany w systemie emerytalnym - część III2012-03-16

    Tocząca się dyskusja o potrzebie zmian w systemie emerytalnym zwróciła uwagę na ogromne straty jakie poniosły kobiety w wyniku wprowadzenia systemu, w którym wysokość emerytury zależy wyłącznie od kapitału gromadzonego na kontach emerytalnych w I i II filarze.

    więcej »
1