• Formy programu

    Jednym z pierwszych zadań pracodawcy, planującego uruchomienie PPE, jest wybór formy programu. Wybór ten sprowadza się do podjęcia decyzji, jakiego rodzaju instytucja finansowa będzie zarządzała składkami pracowników.
     

    Pracodawca zatrudniający wiele tysięcy pracowników, chcący mieć pełną kontrolę nad inwestowaniem składek pracowników, ale kosztem braku opcji inwestycyjnych - może rozważać formę pracowniczego funduszu emerytalnego.
     

    Ponieważ jednak wybór PPE najczęściej dokonywany jest między formą ubezpieczeniową a funduszem inwestycyjnym,  opisane są właśnie te formy: