• Podatek Belki

    W marcu 2002 r. wprowadzono - od odsetek z oraz od zysków kapitałowych. Stawka podatku jest stała (niezależna od kwoty podstawy) i wynosi 19%. Liczona jest odpowiednio od kwoty odsetek dopisanych przez bank na lokacie bankowej lub od kwoty zysków, jakie osiągnął z inwestowania naszych pieniędzy. Niektóre formy oszczędzania wyłączono z tego podatku. Zwolnienie to dotyczy oszczędności emerytalnych w: , oraz w .

    UWAGA!
    Zwolnienia z "podatku Belki" w obejmują: w ZUS na koncie w I i II filarze - kwotę ; w II filarze w OFE i III filarze (w , IKZE i ) - .

    Jak już wiemy, za sprawą , kwota z inwestycji długoterminowej (w planie emerytalnym) może kilkukrotnie przekraczać kwotę wpłaconych . Tym samym odprowadzenie 19% podatku od zysku lub ewentualne zwolnienie z tego podatku w planach emerytalnych staje się kwestią zasadniczą.