• Wprowadzenie

    Zapoznaliśmy się już z trzema czynnikami wpływającymi na efektywność : z i (w połączeniu ich wpływ opisuje zasada ) oraz także z możliwymi . Na tym etapie Programu przeanalizujemy kolejny czynnik - są nim opłaty jakimi obciąża nas . Wymienimy najważniejsze rodzaje opłat oraz poznamy mechanizm ich pobierania. Posługując się symulacjami zobaczymy również, które opłaty są dla nas najważniejsze - które w największym stopniu ograniczają efektywność planu emerytalnego.

     

    ZAPAMIĘTAJ
    Pomimo tego, iż opłaty ograniczają przyszłą wartość środków wypłacanych na emeryturze, to jednak nie można formułować prostej zależności: wyższe opłaty - niższa ocena planu emerytalnego, lub zależności odwrotnej: niższe opłaty - wyższa ocena planu emerytalnego.

    Zanim dokonamy oceny dwóch planów emerytalnych o różnej wysokości opłat, musimy przede wszystkim zobaczyć na pokrycie jakich kosztów są one przeznaczane oraz ocenić, które rodzaje kosztów są uzasadniane naszym interesem, które są dla nas obojętne, a które są zbyteczne, czy wręcz szkodliwe.