• Wysoki zysk przy minimalnym ryzyku

  Do omówienia tematu procentu składanego wykorzystano symulacje, do których należy przyjąć określone z inwestycji:

  • o niższym /niższym potencjale wzrostu - % rocznie,
  • o wyższym ryzyku inwestycyjnym/wyższym potencjale wzrostu - % rocznie.

   

  Wysoki zysk przy minimalnym ryzyku

   

  Nie ma zysku bez ryzyka - tak brzmi podstawowa zasada, wpajana każdemu początkującemu inwestorowi. Przestrzeganie jej ma nam pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych. Lecz musisz wiedzieć, że istnieje wyjątek od tej zasady. Jest nim .

  Odpowiednio wcześnie dokonana inwestycja o niższym ryzyku (niższej stopie zwrotu), po kilku latach da większą kwotę rocznego zysku niż inwestycja dokonana później, choć przynosząca wyższą roczną stopę zwrotu (wyższym ryzyku inwestycyjnym).

   

  Jak możliwe jest uzyskiwanie wyższego zysku przy niższej stopie zwrotu ?

   

  Kiedy wydłużamy okres inwestycji, a nie dokonujemy z niej wypłat zysków (zyski są reinwestowane w całości) to zwiększamy kwotę inwestowaną dalej. W związku z tym, pomimo zachowywania tej samej stopy zwrotu, stopniowo osiągamy z inwestycji coraz większe zyski.