• Oczekiwania a realia

  jest instytucją, do której wpłacamy i która obraca nimi do czasu uzyskania przez nas . Dla nas najważniejsza jest przyszła emerytura - najlepiej, by jej wysokość została określona już w momencie wpłaty pierwszej składki i by była możliwie najwyższa.
   

  Tych dwóch celów nie da się jednak zrealizować razem. Dlatego też spotykamy się z dwiema ofertami , w których podmiot zarządzający spełnia odpowiednio jedno z naszych oczekiwań. Są to:

  • , tzw. plan DB (od ang. defined benefit - zdefiniowane świadczenie);
  • , tzw. plan DC (od ang. defined contribution - zdefiniowana składka).
    

   ZAPAMIĘTAJ
  Jeśli zażądamy od pomiotu zarządzającego gwarancji wysokości przyszłej emerytury, to za tę gwarancję zapłacimy potencjalnie niższą efektywnością planu. Oczekując natomiast osiągnięcia możliwie największej siły nabywczej składek w przyszłości, musimy pogodzić się z brakiem gwarancji, że tak się stanie.