• Zrozumienie tematu

  Na emeryturę nie zarabia się dorywczo - jest to cały wieloletni proces. Zaczyna się od pierwszego dnia kariery zawodowej i trwa kilkadziesiąt lat, aż do czasu osiągnięcia . W każdym roku, a nawet w każdym miesiącu pracy zawodowej dokładasz cegiełkę do dochodów jakie otrzymasz w okresie starości. Jeśli zadbasz o emeryturę odpowiednio wcześnie, będziesz miał(a) największy wpływ na jej wysokość. Każdy dzień zwłoki oznacza umniejszanie tego wpływu, a od pewnego momentu pozostanie Ci już tylko albo zgoda na przyszłe świadczenia "zarobione" przez cały okres minionej kariery, albo odłożenie na kilka lat momentu przejścia na emeryturę - jedyny możliwy sposób na powiększenie zbyt niskich dochodów.

  więcej »
 • Emerytura a życie zawodowe

  Czym różni się przyszła emerytura od teraźniejszego życia zawodowego? - Choć da się wskazać wiele różnic, skupmy się tylko na różnicy w sposobie finansowania.


  więcej »
 • Jaka emerytura

  Jaką emeryturę będziesz otrzymywał(a) w przyszłości, zależeć będzie zwłaszcza od odłożonej na ten cel sumy pieniędzy. Powtórzmy: uczestnicząc jedynie w obowiązkowych , zgromadzisz kwotę odpowiadającą 20% całości dochodów.


  więcej »
 • Twoje plany emerytalne

  Jeżeli z określeniem plany emerytalne spotykasz się po raz pierwszy, to wiedz, że odnosi się ono do sposobu finansowania Twej emerytury, a znaczeniowo odpowiada pojęciu: "system ubezpieczeń społecznych". Termin: "plan emerytalny" lepiej oddaje istotę finansowania po przeprowadzeniu (w 1999 r.) . Emerytury nie są już wypłacane z abstrakcyjnego systemu niezrozumiałych zależności, którym był system emerytalno-rentowy. Ich finansowanie - pieniędzmi, które sami odłożymy - jest dziś bardzo przejrzyste. Możesz teraz sam(a) zaplanować swoją emeryturę, a pomoże Ci w tym niniejszy Program.

  więcej »
 • Jesteś inwestorem

  Jeśli jesteś uczestnikiem któregoś , to choćbyś nie miał(a) rachunku w biurze maklerskim i nie był(a) bezpośrednio zainteresowany giełdą, i tak jesteś inwestorem. Pieniądze odkładane na emeryturę są inwestowane przez , a Ty ponosisz mniejsze lub większe , bo przyszła wartość Twych pozostaje niewiadoma.

  więcej »
1